Pajalabron
 
Nu är den gamla klassiska hängbron tillbaka i modern tappning!
Pajalabron heter en prefabricerad hängbro i varmförzinkat stål som kan lösa många trafikproblem i tätorter.
Pajalabron är ett både snabbt och billigt sätt att knyta samman två punkter för gång- och cykeltrafik. Redan efter 4-8 veckor efter beställning kan den vara på plats, och är då en betydligt prisbilligare lösning än tex en balkbro.
Förutom att lösa trafikproblemet i ren tätort kan Pajalabron på ett enkelt sätt öppna vägen till nya fritids- och strövområden, utgöra förbindelser till öar och holmar vid badplatser och båthamnar, överbrygga strida forsar, breda vattendrag, djupa raviner...
Stark och håller länge
Pajalabrons stålkonstruktion är i sin uppbyggnad mycket enkel. Det finns nästan ingenting som kan gå sönder. Bron är robust, lätt och luftig och monteras snabbt. Den är så gott som underhållsfri och har därför lång livslängd.
Hängbroprincipen med bropelarna fast förankrade uppe på land har dessutom en klar fördel vid vattendrag, eftersom strid ström, högvatten eller is inte påverkar bron.
Två av sätten att skaffa en Pajalabro:

1. Vi levererar de förtillverkade sektionerna, du bygger fundamenten själv (om dom inte ska stå på berg) och du monterar bron.

2. Vi levererar de förtillverkade sektionerna, du bygger fundamenten själv men får hjälp med montaget av vår personal.
Vilket du än väljer så går det snabbt att få en hållbar och ändamålsenlig bro på plats!
 

Startsida

Om oss

Pajalabron

Pajala Sauna

Utrustning

Kontakt

Marknadsplan

Karta

Kort om Pajalabrons konstruktion
Bropelarna i Pajalabron består av RHS-profiler som upptill fogats samman genom ett svetsat och skruvat fackverk. Bärlinan läggs på bropelare och ändarna förankras i betongfundament eller berg.
Räckena skräddarsys allt efter önskemål, exempelvis i tryckimpregnerat trä.
Gångbanesektionen består av vinkeljärn, alternativt profiler som täckts med lämplig gångbanebeläggning, tex sträckmetall, tryckimpregnerad trätrall etc.
Spännvidden kan variera från 10 meter och uppåt och bron tillverkas i bredder mellan 1,25 och 2,5 meter.