Marknadsplan

Historik
Jag heter Ove Kangas, åldern är 56 år vilket har gett mig mångvarig branchvana. Jag har arbetat inom produktionsindustrin under hela min yrkesverksamma tid (29 år). Främst med arbetsledning och produktionsplanering, men även inköp, försäljning och kalkylering har varit stora bitar i det dagliga arbetet.
De sista åtta åren har jag varit egen företagare och äger Svetsteknik i Pajala AB, som har ca nio årsanställda idag och där antalet anställda kan utökas om vissa bitar faller på rätt plats.
I min tidigare ungdom utbildade jag mig till maskiningenjör och i den vevan bildade jag familj och har idag tre vuxna barn. En av sönerna arbetar numera inom företaget.
Under min yrkesverksamhet har jag utbildats i produktionsplanering, arbetsledning, ADB/ekonomi, kvalitetsstyrning enligt ISO 9000 och CNC-teknik.

Affärsidén
Tillverkning och marknadsföring av egna produkter:
* Hängbroar
* Bastuugnar
* Lerduvekastare
Legotillverkning av produkter och detaljer för industrin enligt ställda krav till marknadsmässiga priser. Säkra leveranser och hög kvalitet skall skapa långsiktiga kundrelationer.

Målsättning
Fortsätta med verksamheten i nuvarande utformning men tillföra en satsning på tunnplåts- och plastbearbetning så att en god lönsamhetsnivå kan erhållas i framtiden.
Den maskinella bearbetningen av plåt i CNC-nibblern ökar konkurrenskraften och lönsamheten på sikt i företaget.


 

Startsida

Om oss

Pajalabron

Pajala Sauna

Utrustning

Kontakt

Marknadsplan

Karta

Nuläge
Marknadsområdet består av tidigare kundkontakter på legomarknaden men eftersom marknaden är föränderlig skall nya kundgrupper bearbetas. Närmarknaden i Finland har en potential som ter sig intressant att bearbeta, främst i eventuella gruvprojekt som kan se dagens ljus, men i dagsläget är det den svenska gruvnäringens investeringar som styr all verksamhet liksom lokallegoarbeten. Den nordnorska byggmarknaden finns också med om än i liten skala. Hängbroarna verkar också vara i ropet för tillfället och förfrågningarna ökar markant, samma gäller Pajala Sauna som verkligen har vunnit marknadsandelar.

Konkurrensmedel
Låga lokalkostnader, bra maskiner, hög kompetens hos personalen, kvalitetsmedvetande och god renommé hos tidigare kunder.

Konkurrenter
Det finns ett flertal verkstadsföretag i Norrbotten, främst i Kiruna och Luleå, som har ungefär samma legomarknad som Svetsteknik, dvs företag såsom LKAB, SSAB, samt NCC och övriga byggentreprenörer i Norrbotten.
Numera betraktas dessa verkstadsföretag som samarbetspartners eftersom projektstorlekarna har ökat. Samarbetsformer finns därför inom legoföretagen för att klara större projekt. När det gäller "Pajala Sauna" så finns det en mycket liten eller ingen konkurrens inom denna sektor i Sverige. Samma gäller Pajalabron, där Norrbotten är en stor kund.
Marknadsposition
Positionen på marknaden är specialistleverantör på legosidan inom stål, aluminium och rostfria arbeten.
Hängbron är en produkt som är marknadsledande, medan bastuugnen har en liten konkurrens på marknaden.
Marknadsföring
Annonsering samt direktkontakt med tidigare kundkontakter för att erhålla förfrågningar inom olika marknadssektorer.